Huolto 24h
010 836 3100

Töissä turvallisesti

Kun työturvallisuus nivoutuu kaikkeen tekemiseen, pidetään huolta niin omista työntekijöistä kuin asiakkaistakin.

− Työturvallisuus on yksi tärkeimmistä osa-alueista kaikessa toiminnassamme. Se on henkilöstöstä välittämistä, mikä lisää hyvinvointia työpaikalla, kiteyttää työsuojelupäällikkö Kari Tannijärvi Mesvacilta.

Mesvacilla pidetään tärkeänä sitä, että jokaisella työntekijällä on turvallinen ja terveellinen työpaikka riippumatta siitä tehdäänkö työtä asiakkaalla huolto- tai asennustehtävissä, omassa tuotannossa tai toimistossa.

 − Työturvallisuudessa on monia osa-alueita sen sijaan, että keskityttäisiin pelkkään fyysiseen turvallisuuteen kuten siihen, että työmaalla on pidettävä kypärää päässä. Panostaminen ennaltaehkäisyyn on tärkeää. Ennaltaehkäisevää toimintaa on esimerkiksi se, että kiinnitämme huomiota työergonomiaan niin kentällä kuin toimipaikallammekin.

 


Koulutus ja valmennus on tärkeä osa Mesvacin  työturvallisuudesta huolehtimista_1.jpg
Koulutus ja valmennus on tärkeä osa Mesvacin työturvallisuudesta huolehtimista_2.jpg

Koulutus ja valmennus ovat tärkeä osa työturvallisuudesta huolehtimista.


Viime vuonna Mesvac käynnisti yhteistyössä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa toimenkuvien mukaan räätälöidyt työhyvinvointiohjelmat, sillä esimerkiksi huoltoasentajien työ on fyysisesti hyvin raskasta ja kuluttavaa, toimihenkilöiden kuormitus taas aivan erilaista. Yrityksen työsuojelutoimikunta koostuu eri osastojen työsuojeluvaltuutetuista. Tannijärvi johtaa toimikuntaa.

 − Käymme säännöllisesti lävitse työturvallisuusraportteja ja tutkimme, löytyykö niiden joukosta esimerkiksi läheltä piti -tilanteita. Näiden perusteella teemme jatkotoimenpiteitä, otamme käyttöön entistäkin parempia työvälineitä ja hiomme toimintatapojamme. Valmennus on tärkeä osa Mesvacin työturvallisuudesta huolehtimista. Puhumme kokouksissa ja koulutuksissa säännöllisesti työturvallisuudesta, työssäjaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Henkilöstö tietää, mitä laeissa, asetuksissa ja standardeissa vaaditaan. Lisäksi Mesvacilla on näihin omia tarkennuksia.

 − Jotkut työvaiheet on järkevämpää tehdä tiukemmin kriteerein kuin olisi pakko. Esimerkiksi työmailla olisi sallittua käyttää nojatikkaita, mutta me emme niitä käytä lainkaan.

 


Mesvac huolto päivystää 24/7
Mesvac kuormaussilta.jpg

Mesvacilla on toimenkuvien mukaan räätälöidyt työhyvinvointiohjelmat.Mesvacin tuotanto- ja varastotiloissa
Mesvac Paternoster-varastoautomaatin avulla kulkuväylät pidetään esteettöminä_1.jpg

Tuotanto- ja varastotiloissa kulkuväylät pidetään esteettöminä Paternoster-varastoautomaattien avulla.


Asiakaskin hyötyy

Mesvacin ammattilaiset tekevät töitä myös asiakkaiden tiloissa, joten myös työturvallisuusasioissa tehdään avointa yhteistyötä. − Suunnittelemme asiakkaan kanssa työn kulun ja sen, miten asiakas tiedottaa henkilöstöään ja omia asiakkaitaan ennen työn aloitusta ja sen aikana.

Asiakas voi esimerkiksi ohjata kulkuväyliä muualle työn ajaksi. Myös sen kohteen henkilökunta tietää, että huolto on käynnissä ja että sen läheisyydessä on syytä liikkua varoen. Joissakin tilanteissa pääsy työalueelle estetään vahinkojen välttämiseksi.

− Kun teemme työmme turvallisesti, huolehdimme samalla myös kohteen ja asiakkaan sekä tämän asiakkaiden turvallisuudesta. Samoin toimitaan Mesvacin omissa kiinteistöissä ja piha-alueilla, muun muassa tuotannon, trukkiliikenteen sekä rekkojen purun ja lastauksen turvallisuuden varmistamiseksi.

Kunnon välineillä

Työturvallisuuteen liittyvät olennaisesti myös oikeanlaiset, modernit työvälineet ja suojavarusteet. Mesvacin tarpeisiin suunniteltu uusi työvaatemallisto otettiin käyttöön viime vuonna.

− Kun työvaate on värikäs – meillä päävärinä on oranssi ja tehosteena niin sanottu Mesvacin sininen − työntekijämme erottuvat hyvin. Uudet työvaatteet ovat paitsi mukavat, ne myös suojaavat aiempaa paremmin. Lisäksi työvaatteissa on entistä runsaammin taskuja, joista työvälineet saa kätevästi käsille.

− Ammattilaistemme käytössä olevat varusteet ja työvälineet edustavat markkinoiden parhaimmistoa, Tannijärvi kehaisee.

Autokaluston valinnassa pidetään mielessä, että autot ovat myös huoltomiesten ja asentajien toimistoja. Myös niihin tuotiin lisää ilmettä.

− Uudet tarroitukset ovat aiempaa ilmeikkäämmät ja selkeämmät, joten niistä tunnistaa yrityksemme yhdellä vilkaisulla.

Taloudellista hyötyä

Työturvallisuudessa taloudellisellakin näkökulmalla on merkitystä.

− Yrityksen kannalta työtapaturmat ovat kalliita, joten työturvallisuudesta huolehtiminen on myös taloudellisesti kannattavaa. Tannijärvi muistuttaa, että myös imagoasiat painavat. − Tuskin mikään yritys haluaa profiloitua sellaiseksi, joka ei ole kiinnostunut henkilöstönsä ja asiakkaidensa turvallisuudesta sekä hyvinvoinnista.                                                                                                

Teksti: Susanna Haanpää, Kuvat: Juho Kuva

Mesvac huoltopalvelut