Huolto 24h
010 836 3100

Tietosuojaseloste

Päivitetty 16.05.2019

Tietosuojaseloste

 1. Tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleisiä ohjeita

Seuraavista ohjeista löydät nopean katsauksen siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu vieraillessasi verkkosivustollamme. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista sinut voidaan tunnistaa henkilönä. Yksityiskohtaiset tiedot tietosuojasta löydät tekstin jälkeen löytyvästä tietosuojaselosteestamme.

 

Tietojen keruu verkkosivustollamme

Kuka vastaa tietojen keruusta tällä verkkosivustolla?

Verkkosivuston tietojen käsittelyn suorittaa verkkosivuston ylläpitäjä. Yhteystiedot löydät verkkosivuston julkaisutiedoista.

 

Kuinka me keräämme tietojasi?

Tietojasi kerätään mm. silloin, kun ilmoitat ne meille. Tämä voi tarkoittaa esim. yhteydenottolomakkeen täyttämistä.

Toisaalta IT-järjestelmämme kerää tietoja automaattisesti vieraillessasi verkkosivustollamme. Tämä koskee ennen kaikkea teknisiä tietoja (esim. internetselainta, käyttöjärjestelmää ja sivulla käynnin kellonaikaa). Näiden tietojen keruu tapahtuu automaattisesti, heti kun vierailet verkkosivustollamme.

 

Mihin käytämme tietojasi?

Osaa keräämistämme tiedoista käytetään varmistamaan verkkosivuston virheetön toiminta. Toisia tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin.

 

Mitä oikeuksia sinulla on koskien tietojasi?

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja tarkoituksesta. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia kyseisten tietojen oikaisua, lukitsemista tai poistamista. Halutessasi muokata tietojasi tai kysyä tarkemmin tietosuojasta voit milloin tahansa ottaa yhteyttä julkaisutiedoissa annettuun osoitteeseen. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Määrätyin ehdoin sinulla on myös oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tätä koskevat yksityiskohdat löydät tietosuojaselosteen kohdasta "Oikeus rajoittaa käsittelyä".

 

Analysointityökalut ja kolmansien osapuolien työkalut

Vieraillessasi verkkosivustollamme selauskäyttäytymistäsi voidaan analysoida tilastollisesti. Tämä tapahtuu ennen kaikkea evästeiden ja niin kutsuttujen analyysiohjelmien avulla. Selauskäyttäytymisesi analysointi tapahtuu pääsääntöisesti anonyymisti; selauskäyttäytymistäsi ei voida yhdistää sinuun. Voit vastustaa tätä analysointia tai estää sen olemalla käyttämättä tiettyjä työkaluja. Yksityiskohtaiset tiedot tähän liittyen löydät seuraavasta tietosuojaselosteesta.

Voit vastustaa tätä analysointia. Vastustamismahdollisuuksista saat tietoa tietosuojaselosteesta.

 

 1. Yleisiä ohjeita ja velvoitetietoja

Tietosuoja

Näiden sivujen ylläpitäjä ottaa henkilötietojesi suojauksen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojamääräysten sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa sinusta kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötietoja ovat tiedot, joista sinut voidaan tunnistaa henkilönä. Tämä tietosuojaseloste selittää, mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytetään. Lisäksi siinä selitetään, miten ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.

Haluamme muistuttaa, että internetin kautta tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestinnässä) saattaa olla turva-aukkoja. Tietojen aukoton suojaus kolmansien osapuolien pääsyltä tietoihin ei ole mahdollista.

 

Rekisterinpitäjä

Tämän verkkosivuston tietojenkäsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on:

E21

Puhelin: +35 8942431100
Sähköposti: info@e21.fi

 

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen (esim. nimen, sähköpostiosoitteiden ym.) käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista.

 

Lakisääteinen tietosuojavastaava

Olemme asettaneet yrityksellemme tietosuojavastaavan.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Straße 21-23
66953 Pirmasens

Sähköposti: jp@nemesisconsulting.de

 

Tietojenkäsittelyn suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelyn vaiheet ovat mahdollisia ainoastaan, jos annat niihin nimenomaisen suostumuksesi. Voit milloin tahansa peruuttaa jo antamasi suostumuksen. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen suoritetun tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Tietojenkeruun vastustamisoikeus erityistapauksissa sekä suoramainonnan vastustamisoikeus (GDPR:n 21 artikla)

Kun tietojenkeruu tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa käsittelyä, mikäli se on perusteltua henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Käsittelyn perusteena oleva kulloinenkin oikeusperuste on mainittu tietosuojaselosteessa. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, emme enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (vastustamisoikeus GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaan).

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen (vastustamisoikeus GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan mukaan).

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että käsittelyssä on toimittu vastoin tietosuoja-asetusta (GDPR), hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Valitusoikeus ei kuitenkaan rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi pohjalta tai sopimuksen täyttämiseksi yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja siirtää ne kolmannelle osapuolelle. Mikäli vaadit tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tapahtuu vain, jos se on teknisesti mahdollista.

 

SSL- tai TLS-salaus

Tällä sivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta turvallisuussyistä ja luottamuksellisten tietojen lähetyksen suojaamiseksi. Luottamuksellisia tietoja ovat esimerkiksi sivuston käyttäjän lähettämät tilaukset ja kyselyt. Suojatun yhteyden tunnistaa selaimen osoitekentässä näkyvästä lukkokuvakkeesta ja osoitekentässä olevasta tekstistä, joka muuttuu muodosta ”http://” muotoon ”https://”.

Kun SSL- tai TLS-salaus on käytössä, ulkopuoliset tahot eivät voi lukea lähettämiäsi tietoja.

Pääsy tietoihin, tietojen estäminen, poistaminen ja oikaiseminen

Sinulla voimassa olevien lakisääteisten säädösten mukaisesti milloin tahansa oikeus saada tietoa tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta, sekä tarvittaessa oikeus näiden tietojen oikaisemiseen, estämiseen tai poistamiseen. Tätä varten tai jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoista, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä julkaisutiedoissa annettuun osoitteeseen.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tätä varten voit milloin tahansa ottaa yhteyttä julkaisutiedoissa annettuun osoitteeseen. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on seuraavissa tapauksissa:

 • Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme pääsääntöisesti aikaa tämän varmistamiseen. Varmistamisen ajaksi sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
 • Jos henkilötietojesi käsittely on tapahtunut/tapahtuu lainvastaisesti, voit vaatia henkilötietojen poistamisen sijaan tietojenkäsittelyn rajoittamista.
 • Jos me emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen poistamisen sijaan tietojenkäsittelyn rajoittamista.
 • Jos olet käyttänyt GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaista vastustamisoikeutta, täytyy punnita, syrjäyttävätkö sinun etusi meidän etumme. Niin kauan kuin ei ole vielä varmistettu kumman edut ovat painavammat, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

 

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

 

 1. Tietojen keruu verkkosivustollamme

Evästeet

Internetsivuilla käytetään osittain niin kutsuttuja evästeitä. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi, eivätkä ne sisällä viruksia. Evästeitä käytetään tekemään tarjonnastamme käyttäjäystävällisempää, tehokkaampaa ja turvallisempaa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asennetaan tietokoneellesi ja tallennetaan selaimeesi.

 

 

Useimmat käyttämämme evästeet ovat niin kutsuttuja istuntokohtaisia evästeitä. Ne poistetaan automaattisesti sivustolla vierailun päätteeksi. Muut evästeet jäävät tallennetuiksi päätelaitteellesi, kunnes poistat ne. Näiden evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi, kun palaat sivustollemme.

 

Voit määrittää selaimesi asetuksissa, että saat tiedon evästeiden asettamisesta, sallia evästeiden käytön vain yksittäistapauksissa, kieltää evästeiden asettamisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti, tai aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen sulkiessasi selaimen. Jos poistat evästeet käytöstä, verkkosivuston toiminnot saattavat olla rajoitetut.

 

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestinnän tai tiettyjen sinun toivomiesi toimintojen (esim. ostoskoritoiminnon) toteuttamiseen, tallennetaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Evästeiden asettaminen palveluiden teknisesti moitteettoman ja optimoidun toteutuksen varmistamiseksi on verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu. Mikäli muita evästeitä (esim. selauskäyttäytymisesi analysointiin tarkoitettuja evästeitä) tallennetaan, ne eritellään tässä tietosuojaselosteessa.

 

Yhteydenottolomake

Jos otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme yhteydenottolomakkeelle antamasi tiedot mukaan lukien yhteystietosi yhteydenottosi syyn käsittelyä varten sekä mahdollisia jälkikysymyksiä varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

 

Yhteydenottolomakkeella annettujen tietojen käsittely tapahtuu näin ollen suostumuksesi pohjalta (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit milloin tahansa peruuttaa tämän suostumuksen. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen suoritettujen tietojenkäsittelytoimenpiteiden lainmukaisuuteen.

 

Yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot säilyvät meillä tallennettuina, kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat suostumuksesi tallentamiselle tai tietojen tallennuksen tarkoitusta ei enää ole (esim. yhteydenottosi syy on käsitelty). Tämä ei vaikuta pakottaviin lakiin perustuviin säädöksiin, erityisesti säilytysaikoihin.

 

 1. Sosiaaliset mediat

Facebook-liitännäiset (tykkää- ja jaa-painike)

Sivustollamme käytetään sosiaalisen verkoston palvelun Facebookin liitännäisiä. Palvelun tarjoaa Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-liitännäiset tunnistaa sivustollamme olevasta Facebook-logosta tai tykkää-painikkeesta. Lisätietoja Facebook-liitännäisistä löydät täältä: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kun vierailet sivustollamme, liitännäisen kautta muodostetaan suora yhteys selaimesi ja Facebook-palvelimen välille. Näin Facebookille välittyy tieto siitä, että IP-osoitteestasi on vierailtu sivustollamme. Kun olet kirjautuneena sisään Facebook-tililläsi ja napsautat Facebookin tykkää-painiketta, voit yhdistää sivustomme sisällön Facebook-profiiliisi. Facebook pystyy näin yhdistämään vierailusi sivustollamme käyttäjätiliisi. Korostamme, että sivuston tarjoajana emme tiedä, mitä tietoja Facebook välittää ja miten se käyttää näitä tietoja. Lisätietoja Facebookin tietosuojaselosteesta löydät täältä: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jos et halua, että Facebook yhdistää vierailusi sivustollamme Facebook-käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos Facebook-käyttäjätililtäsi.

Facebook-liitännäisen käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f. Mahdollisimman kattava näkyvyys sosiaalisissa medioissa on verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu.

 

 

LinkedIn Plugin

Verkkosivustollamme hyödynnetään LinkedIn-verkoston toimintoja. Palveluntarjoaja on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Aina avattaessa jokin sivuistamme, jolla on LinkedIn-toimintoja, muodostetaan yhteys LinkedInin palvelimille. LinkedIn saa tiedon, että olet vieraillut internetsivuillamme IP-osoitteestasi. Jos napsautat LinkedInin suosittele-painiketta ja olet kirjautuneena LinkedIn-tilillesi, LinkedIn voi yhdistää vierailusi internetsivustollamme käyttäjätiliisi. Korostamme, että sivuston tarjoajana me emme tiedä, mitä tietoja LinkedIn välittää ja miten se näitä tietoja käyttää.

 

LinkedIn-liitännäisen käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Mahdollisimman kattava näkyvyys sosiaalisissa medioissa on verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu.

Lisätietoja löydät LinkedInin tietosuojaselosteesta: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

 

 

 

 1. Analysointityökalut ja mainonta

Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään verkkoanalysointipalvelun Google Analytics toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics käyttää niin kutsuttaja evästeitä. Nämä ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat käyttäjän suorittaman verkkosivun käytön analysoinnin. Evästeiden keräämät tiedot tämän verkkosivun käytöstäsi siirretään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen palvelimelle USA:han.

Google Analyticsin evästeiden tallentaminen ja näiden analysointityökalujen käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Käyttäjäkäyttäytymisen analysointi sekä verkkotarjonnan ja mainonnan optimointi on verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu.

Selainliitännäinen

Voit estää evästeiden asennuksen kyseisellä selainohjelmistosi asetuksella. Huomaa kuitenkin, että tässä tapauksessa et mahdollisesti voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja koko laajuudessaan. Voit lisäksi estää evästettä ja Googlea keräämästä verkkosivuston käyttöön liittyviä tietojasi (mukaan lukien IP-osoitteesi) sekä Googlen suorittaman näiden tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä löytyvän selainliitännäisen:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tietojenkeräämisen vastustaminen

Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietojasi napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Tämä asettaa opt-out-evästeen, joka estää tietojesi keräämisen vieraillessasi tulevaisuudessa tällä verkkosivulta: Poista Google Analytics käytöstä. (https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fi)

Lisätietoja Google Analyticsin suorittamasta käyttäjätietojen käsittelystä löydät Googlen tietosuojaselosteesta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Tietojen säilytysaika

Googlen tallentamia käyttäjä- ja tapahtumakohtaisia tietoja, jotka liittyvät evästeisiin, käyttäjän tunnistamiseen (esim. käyttäjätunnus) tai mainostunnuksiin (esim. DoubleClick-evästeet, Android-mainostunnus), anonymisoidaan tai poistetaan 14 kuukauden kuluttua. Lisätietoja löydät seuraavasta linkistä: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Analytics uudelleenmarkkinointi

Verkkosivustollamme käytetään Google Analyticsin uudelleenmarkkinointitoimintoja yhdessä laitteet ylittävien Google AdWords- ja Google DoubleClick -toimintojen kanssa. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Tämä toiminto mahdollistaa Google Analytics uudelleenmarkkinoinnin laatimien mainoskohderyhmien liittämisen laitteet ylittäviin Google AdWords- ja Google DoubleClick -toimintoihin. Näin voidaan näyttää toisella päätelaitteella (esim. tabletilla tai tietokoneella) käyttäjän mielenkiinnonkohteisiin mukautettuja, personoituja mainosviestejä, jotka on sovitettu toisen päätelaitteen (esim. matkapuhelimen) aiemman käyttö- ja hakukäyttäytymisen perusteella.

 

Jos olet antanut kyseisen suostumuksesi, Google yhdistää tätä varten verkko- ja sovelluskohtaisen selainkäyttäytymisesi Google-tiliisi. Tällä tavoin voidaan jokaisella päätelaitteella, jolla kirjaudut Google-tilillesi, näyttää samat personoidut mainosviestit.

Tukeakseen tätä toimintoa Google Analytics kokoaa käyttäjän Google-tunnisteet ja yhdistää ne väliaikaisesti Google Analytics -tietoihimme voidakseen määrittää ja luoda kohderyhmiä laitteet ylittävää näyttömarkkinointia varten.

 

Voit kieltää laitteet ylittävän uudelleenmarkkinoinnin/kohdemarkkinoinnin pysyvästi poistamalla personoidun mainonnan käytöstä Google-tililläsi seuraavasta linkistä: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Kerättyjen tietojen koostaminen Google-tilillesi voidaan tehdä vain suostumuksesi pohjalta, jonka sinä voit antaa tai kieltää Googlelle (GDPR:n 6 artikla 1 kohta a alakohta). Tietojenkeruumenettelyt, joita ei koota Google-tilillesi (esim. koska sinulla ei ole Google-tiliä tai koska olet kieltänyt tietojen liittämisen) koskee tietojenkeruuta GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Oikeutettu etu syntyy siitä, että verkkosivuston ylläpitäjä haluaa koota markkinointitarkoituksiin anonyymejä tietoja verkkosivustonsa kävijöistä.

 

Lisätietoja ja tietosuojamääräykset löydät Googlen tietosuojaselosteesta: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

Google AdWords ja Google-konversioseuranta

Tällä verkkosivustolla on käytössä Google AdWords. AdWords on onlinemainosohjelma, jonka omistaja on Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google AdWordsin puitteissa käytämme niin kutsuttua konversioseurantatoimintoa. Konversioseurantatoimintoon liittyvä eväste asetetaan, kun napsautat Googleen liitettyä mainosta. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Näiden evästeiden voimassaolo päättyy 30 päivän kuluttua eikä niitä käytetä henkilöiden tunnistamiseen. Mikäli käyttäjä vierailee tämän internetsivuston tietyillä sivuilla, eikä evästeen voimassaolo ole vielä päättynyt, sekä Google että me voimme todeta, että käyttäjä on napsauttanut mainosta ja että käyttäjä on edelleenohjattu sivulle.

 

Kukin Google AdWords -asiakas saa eri evästeen. Evästeitä ei voida jäljittää AdWords-asiakkaiden verkkosivustojen kautta. Konversioevästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään konversiotilastointiin niille AdWords-asiakkaille, jotka ovat ottaneet käyttöön konversioseurantatoiminnon. Asiakkaat saavat tiedon niiden käyttäjien kokonaismäärästä, jotka ovat napsauttaneet heidän mainostaan ja jotka on edelleenohjattu konversioseurantatunnisteella varustetulle sivulle. Sellaista tietoa ei kuitenkaan luovuteta, jonka avulla käyttäjä voitaisiin henkilökohtaisesti tunnistaa. Mikäli et halua osallistua seurantatoimintoon, voit kieltää sen käytön poistamalla Googlen konversioseurannan evästeen käytöstä internetselaimesi käyttäjäasetuksista. Tämän jälkeen tietojasi ei oteta mukaan korversioseurantatilastoihin.

 

Konversioevästeiden tallentaminen ja seurantatyökalun käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Käyttäjäkäyttäytymisen analysointi sekä verkkotarjonnan ja mainonnan optimointi on verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu.

Lisätietoja Google AdWordsistä ja Googlen konversioseurannasta löydät Googlen tietosuojamääräyksistä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=de .

Voit määrittää selaimesi asetuksissa, että saat tiedon evästeiden asettamisesta, sallia evästeiden käytön vain yksittäistapauksissa, kieltää evästeiden asettamisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti, tai aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen sulkiessasi selaimen. Jos poistat evästeet käytöstä, verkkosivuston toiminnot saattavat olla rajoitetut.

 

 1. Uutiskirje

Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat tilata verkkosivustolla tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tietoja, joiden pohjalta voimme varmistua, että sinä olet annetun sähköpostiosoitteen omistaja ja hyväksyt uutiskirjeen vastaanottamisen. Muita tietoja ei kerätä tai ne ovat vapaaehtoisia. Käytämme näitä tietoja ainoastaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen, emmekä luovuta niitä eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

Uutiskirjeen tilauslomakkeella annettujen tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan suostumuksesi pohjalta (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen ja niiden käyttöön uutiskirjeen lähettämiseen uutiskirjeestä löytyvän linkin avulla. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimenpiteiden lainmukaisuuteen.

Uutiskirjeen lähettämistarkoituksessa tallennetut tiedot pidetään tallennettuina siihen asti, kunnes lopetat tilauksen, ja sen jälkeen ne poistetaan. Tämä ei vaikuta muita tarkoituksia varten tallentamiimme tietoihin.

 

 

MailChimp

Verkkosivustolla käytetään MailChimp-palvelua uutiskirjeen lähettämiseen. Palveluntarjoaja on Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp on palvelu, jonka avulla voidaan organisoida ja analysoida mm. uutiskirjeiden lähettäminen. Kun annat tietoja tilataksesi uutiskirjeen (esim. sähköpostiosoitteen), nämä tiedot tallennetaan MailChimpin palvelimille USA:han.

 

MailChimp käyttää EU-US-Privacy-Shield-tietosuojajärjestelyä. Privacy-Shield on Euroopan unionin (EU) ja USA:n välinen sopimus, jonka tarkoituksena on taata eurooppalaisen tietosuojastandardin noudattaminen USA:ssa.

 

MailChimpin avulla voimme analysoida uutiskirjekampanjoitamme. Kun avaat MailChimpin avulla lähetetyn sähköpostiviestin, sähköpostin sisältämä tiedosto (nk. verkkojäljite) ottaa yhteyttä MailChimpin palvelimiin USA:ssa. Näin voidaan määrittää, onko uutiskirjeviesti avattu ja mitä linkkejä on mahdollisesti napsautettu. Lisäksi kerätään teknisiä tietoja (esim. avaamisen ajankohta, IP-osoite, selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä). Näitä tietoja ei voida kohdistaa kyseiseen uutiskirjeen tilaajaan. Niitä käytetään ainoastaan uutiskirjekampanjojen tilastolliseen analysointiin. Näiden analyysien tuloksia voidaan käyttää tulevien uutiskirjeiden mukauttamiseen paremmin vastaanottajien mieltymyksiä vastaaviksi.

Jos et halua, että MailChimp suorittaa analysointia, sinun on peruttava uutiskirjeen tilaus. Tätä varten jokaisessa uutiskirjeviestissä on peruuttamislinkki. Lisäksi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksesi suoraan verkkosivultamme.

 

Tietojen käsittely tapahtuu suostumuksesi pohjalta (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit milloin tahansa peruuttaa tämän suostumuksen peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimenpiteiden lainmukaisuuteen.

Uutiskirjeen lähettämistarkoituksessa tallennetut tiedot pidetään tallennettuina siihen asti, kunnes lopetat tilauksen, ja sen jälkeen ne poistetaan sekä meidän palvelimiltamme että MailChimpin palvelimilta. Tämä ei vaikuta muita tarkoituksia varten tallentamiimme tietoihin.

Lisätietoja löydät MailChimpin tietosuojaselosteesta: https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

 1. Liitännäiset ja työkalut

YouTube

Sivustollamme käytetään Googlen tarjoaman YouTube-palvelun liitännäisiä. Tämän palvelun tarjoaa Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Kun vierailet sivustollamme, jossa käytetään YouTube-liitännäistä, muodostetaan yhteys YouTuben palvelimiin. Tällöin YouTuben palvelimelle ilmoitetaan, millä sivustoillamme olet vieraillut.

Lisäksi YouTube voi tallentaa päätelaitteellesi erilaisia evästeitä. Näiden evästeiden avulla YouTube voi saada tietoja verkkosivustomme käyttäjistä. Näitä tietoja käytetään mm. videotilastojen laatimiseen, käyttäjäystävällisyyden parantamiseen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen. Evästeet jäävät päätelaitteellesi, kunnes poistat ne.

Jos olet kirjautunut YouTube-tilillesi, annat YouTubelle mahdollisuuden yhdistää selainkäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

YouTuben käytöllä pyritään verkkotarjoustemme esittämiseen miellyttävällä tavalla. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mukainen oikeutettu etu.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä löydät YouTuben tietosuojaselosteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=de .

 

Google Maps (edellyttää suostumusta)

Tällä sivustolla käytetään ohjelmointirajapinnan kautta Google Maps -karttapalvelua. Palvelun tarjoaa Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Sivustomme tietosuojan varmistamiseksi Google Maps on pois käytöstä, kun käytät sivustoamme ensimmäisen kerran. Suora yhteys Googlen palvelimiin muodostetaan vasta sitten, kun otat Google Mapsin käyttöön itse (suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan a mukaisesti). Näin estetään, että tietosi välitetään Googlelle, kun vierailet sivustollamme ensimmäisen kerran.

Kun palvelu otetaan käyttöön, Google Maps tallentaa IP-osoitteesi. Se siirretään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen palvelimelle USA:ssa. Tämän sivuston tarjoaja ei voi vaikuttaa tähän tiedonsiirtoon sen jälkeen, kun Google Maps on otettu käyttöön.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä löydät Googlen tietosuojaselosteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=de .

 1. Omat palvelut

Hakemukset

Voit hakea meille töihin lähettämällä hakemuksen (esim. sähköpostitse, postittamalla tai verkossa olevalla hakukaavakkeella). Alla on lisätietoja hakuprosessissa kerättyjen henkilötietojen laajuudesta, tarkoituksesta ja käytöstä. Tietojasi kerätään, käsitellään ja käytetään voimassa olevan tietosuojalain ja kaikkien muiden laillisten määräysten mukaisesti. Tietojasi käsitellään erittäin luottamuksellisesti.

Tietojen keräämisen laajuus ja tarkoitus

Kun lähetät meille hakemuksen, käsittelemme siihen liittyviä henkilötietojasi (esim. yhteystietoja, hakemusliitteitä, haastatteluihin liittyviä tietoja) vain siinä määrin kuin on tarpeen mahdollisen työsuhteen toteuttamista varten. Oikeusperusteena on Saksan uuden BDSG-lain (Bundesdatenschutzgesetz) 26 pykälä (työsuhteen aloittaminen), yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohta b (yleinen sopimuksen täytäntöönpano) ja – mikäli olet antanut suostumuksesi – yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohta a. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Henkilötietosi välitetään yrityksessämme vain niille henkilöille, jotka osallistuvat hakemuksesi käsittelyyn.

Mikäli hakemuksesi hyväksytään, antamasi tiedot tallennetaan tietojenkäsittelyjärjestelmäämme työsuhteen toteuttamiseksi uuden BDSG-lain (Bundesdatenschutzgesetz) 26 pykälän ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan b perusteella.

Tietojen säilytysaika

Mikäli emme voi tehdä sinulle työtarjousta, hylkäät työtarjouksemme, peruutat hakemuksesi, peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn tai pyydät tietojen poistamista, antamiasi tietoja (mukaan lukien mahdolliset fyysiset hakemusasiakirjat) tallennetaan ja säilytetään enintään kuuden (6) kuukauden ajan hakemusmenettelyn päättymisen jälkeen (säilytysaika) hakemusprosessin yksityiskohtien selvittämistä varten mahdollisten erimielisyyksien yhteydessä (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohta f).

VOIT KIELTÄÄ TÄMÄN TALLENTAMISEN, MIKÄLI SINULLA ON OLEMASSA SELLAISIA OIKEUTETTUJA ETUJA, JOTKA OHITTAVAT MEIDÄN ETUMME.

Säilytysajan umpeuduttua tiedot poistetaan, mikäli tallentamiselle ei ole laillista säilytysvelvollisuutta tai muuta oikeusperustetta. Mikäli käy esille, että tietojesi säilyttäminen on tarpeen myös säilytysajan umpeuduttua (esim. uhkaavan tai vireillä olevan kanteen perusteella), tiedot poistetaan vasta sitten, kun tiedot on todettu tarkoituksettomiksi. Tämä ei vaikuta muuhun lailliseen säilytysvelvollisuuteen.

 

Linkitys Facebookiin

Verkkosivultamme löytyy linkitys Facebookiin. Kyseessä ei ole tietoisesti liitännäinen vaan pelkkä linkitys kyseiseen "Tykkää"-toimintoon. Käytettäessä näitä painikkeita/linkityksiä Facebookille ei välitetä mitään tietoja. Kun saavut kyseisille sosiaalisen median verkkosivuille, tietojasi käsitellään suoraan siellä. Huomaa myös tässä yhteydessä julkaisutiedoista löytyvä vastuuvapauslauseke.

 

 

 

 

Privacy Policy

1. An overview of data protection

General information

The following information will provide you with an easy to navigate overview of what will happen with your personal data when you visit our website. The term „personal data“ comprises all data that can be used to personally identify you. For detailed information about the subject matter of data protection, please consult our Data Protection Declaration, which we have included beneath this copy.

Data recording on our website

Who is the responsible party for the recording of data on this website (i.e. the „controller“)?

The data on this website is processed by the operator of the website, whose contact information is available under section „Information Required by Law“ on this website.

How do we record your data?

We collect your data as a result of your sharing of your data with us. This may, for instance be information you enter into our contact form.

Our IT systems automatically record other data when you visit our website. This data comprises primarily technical information (e.g. web browser, operating system or time the site was accessed). This information is recorded automatically when you access our website.

What are the purposes we use your data for?

A portion of the information is generated to guarantee the error free provision of the website. Other data may be used to analyse your user patterns.

What rights do you have as far as your information is concerned?

You have the right to receive information about the source, recipients and purposes of your archived personal data at any time without having to pay a fee for such disclosures. You also have the right to demand that your data are rectified, blocked or eradicated. Please do not hesitate to contact us at any time under the address disclosed in section „Information Required by Law“ on this website if you have questions about this or any other data protection related issues. You also have the right to log a complaint with the competent supervising agency.

Moreover, under certain circumstances, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data. For details, please consult the Data Protection Declaration under section „Right to Restriction of Data Processing.“

Analysis tools and tools provided by third parties

There is a possibility that your browsing patterns will be statistically analysed when your visit our website. Such analyses are performed primarily with cookies and with what we refer to as analysis programmes. As a rule, the analyses of your browsing patterns are conducted anonymously; i.e. the browsing patterns cannot be traced back to you.

You have the option to object to such analyses or you can prevent their performance by not using certain tools. For detailed information about the tools and about your options to object, please consult our Data Protection Declaration below.

2. General information and mandatory information

Data protection

The operators of this website and its pages take the protection of your personal data very seriously. Hence, we handle your personal data as confidential information and in compliance with the statutory data protection regulations and this Data Protection Declaration.

Whenever you use this website, a variety of personal information will be collected. Personal data comprises data that can be used to personally identify you. This Data Protection Declaration explains which data we collect as well as the purposes we use this data for. It also explains how, and for which purpose the information is collected.

We herewith advise you that the transmission of data via the Internet (i.e. through e-mail communications) may be prone to security gaps. It is not possible to completely protect data against third party access.

Information about the responsible party (referred to as the „controller“ in the GDPR)

The data processing controller on this website is:

E21

Phone: +35 8942431100
E-mail: info@e21.fi

The controller is the natural person or legal entity that single-handedly or jointly with others makes decisions as to the purposes of and resources for the processing of personal data (e.g. names, e-mail addresses, etc.).

Designation of a data protection officer as mandated by law

We have appointed a data protection officer for our company.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Straße 21-23
66953 Pirmasens

Phone: [Telefonnummer des Datenschutzbeauftragten]
E-mail: jp@nemesisconsulting.de

Revocation of your consent to the processing of data

A wide range of data processing transactions are possible only subject to your express consent. You can also revoke at any time any consent you have already given us. To do so, all you are required to do is sent us an informal notification via e-mail. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

Right to object to the collection of data in special cases; right to object to direct advertising (Art. 21 GDPR)

In the event that data are processed on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. e or f GDPR, you have the right to at any time object to the processing of your personal data based on grounds arising from your unique situation. This also applies to any profiling based on these provisions. To determine the legal basis, on which any processing of data is based, please consult this Data Protection Declaration. If you log an objection, we will no longer process your affected personal data, unless we are in a position to present compelling protection worthy grounds for the processing of your data, that outweigh your interests, rights and freedoms or if the purpose of the processing is the claiming, exercising or defence of legal entitlements (objection pursuant to Art. 21 Sect. 1 GDPR).

If your personal data is being processed in order to engage in direct advertising, you have the right to at any time object to the processing of your affected personal data for the purposes of such advertising. This also applies to profiling to the extent that it is affiliated with such direct advertising. If you object, your personal data will subsequently no longer be used for direct advertising purposes (objection pursuant to Art. 21 Sect. 2 GDPR).

Right to log a complaint with the competent supervisory agency

In the event of violations of the GDPR, data subjects are entitled to log a complaint with a supervisory agency, in particular in the member state where they usually maintain their domicile, place of work or at the place where the alleged violation occurred. The right to log a complaint is in effect regardless of any other administrative or court proceedings available as legal recourses.

Right to data portability

You have the right to demand that we hand over any data we automatically process on the basis of your consent or in order to fulfil a contract be handed over to you or a third party in a commonly used, machine readable format. If you should demand the direct transfer of the data to another controller, this will be done only if it is technically feasible.

SSL and/or TLS encryption

For security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as purchase orders or inquiries you submit to us as the website operator, this website uses either an SSL or a TLS encryption programme. You can recognise an encrypted connection by checking whether the address line of the browser switches from „http://“ to „https://“ and also by the appearance of the lock icon in the browser line.

If the SSL or TLS encryption is activated, data you transmit to us cannot be read by third parties.

Information about, blockage, rectification and eradication of data

Within the scope of the applicable statutory provisions, you have the right to at any time demand information about your archived personal data, their source and recipients as well as the purpose of the processing of your data. You may also have a right to have your data rectified, blocked or eradicated. If you have questions about this subject matter or any other questions about personal data, please do not hesitate to contact us at any time at the address provided in section „Information Required by Law.“

Right to demand processing restrictions

You have the right to demand the imposition of restrictions as far as the processing of your personal data is concerned. To do so, you may contact us at any time at the address provided in section „Information Required by Law.“ The right to demand restriction of processing applies in the following cases:

 • In the event that you should dispute the correctness of your data archived by us, we will usually need some time to verify this claim. During the time that this investigation is ongoing, you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.
 • If the processing of your personal data was/is conducted in an unlawful manner, you have the option to demand the restriction of the processing of your data in lieu of demanding the eradication of this data.
 • If we do not need your personal data any longer and you need it to exercise, defend or claim legal entitlements, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data instead of its eradication.
 • If you have raised an objection pursuant to Art. 21 Sect. 1 GDPR, your rights and our rights will have to be weighed against each other. As long as it has not been determined whose interests prevail, you have the right to demand a restriction of the processing of your personal data.

If you have restricted the processing of your personal data, these data – with the exception of their archiving – may be processed only subject to your consent or to claim, exercise or defend legal entitlements or to protect the rights of other natural persons or legal entities or for important public interest reasons cited by the European Union or a member state of the EU.

3. Recording of data on our website

Cookies

In some instances, our website and its pages use so-called cookies. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain viruses. The purpose of cookies is to make our website more user friendly, effective and more secure. Cookies are small text files that are placed on your computer and stored by your browser.

Most of the cookies we use are so-called „session cookies.“ They are automatically deleted after your leave our site. Other cookies will remain archived on your device until you delete them. These cookies enable us to recognise your browser the next time you visit our website.

You can adjust the settings of your browser to make sure that you are notified every time cookies are placed and to enable you to accept cookies only in specific cases or to exclude the acceptance of cookies for specific situations or in general and to activate the automatic deletion of cookies when you close your browser. If you deactivate cookies, the functions of this website may be limited.

Cookies that are required for the performance of the electronic communications transaction or to provide certain functions you want to use (e.g. the shopping cart function), are stored on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in storing cookies to ensure the technically error free and optimised provision of the operator’s services. If other cookies (e.g. cookies for the analysis of your browsing patterns) should be stored, they are addressed separately in this Data Protection Declaration.

Contact form

If you submit inquiries to us via our contact form, the information provided in the contact form as well as any contact information provided therein will be stored by us in order to handle your inquiry and in the event that we have further questions. We will not share this information without your consent.

Hence, the processing of the data entered into the contact form occurs exclusively based on your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You have the right to revoke at any time any consent you have already given us. To do so, all you are required to do is sent us an informal notification via e-mail. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

The information you have entered into the contact form shall remain with us until you ask us to eradicate the data, revoke your consent to the archiving of data or if the purpose for which the information is being archived no longer exists (e.g. after we have concluded our response to your inquiry). This shall be without prejudice to any mandatory legal provisions – in particular retention periods.

4. Social media

Facebook plug-ins (Like & Share button)

We have integrated plug-ins of the social network Facebook, provided by Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, on our website. You will be able to recognise Facebook plug-ins by the Facebook logo or the „Like“ button on our website. An overview of the Facebook plug-ins is available under the following link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Whenever you visit our website and its pages, the plug-in will establish a direct connection between your browser and the Facebook server. As a result, Facebook will receive the information that you have visited our website with your plug-in. However, if you click the Facebook „Like“ button while you are logged into your Facebook account, you can link the content of our website and its pages with your Facebook profile. As a result, Facebook will be able to allocate the visit to our website and its pages to your Facebook user account. We have to point out, that we as the provider of the website do not have any knowledge of the transferred data and its use by Facebook. For more detailed information, please consult the Data Privacy Declaration of Facebook at: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

If you do not want Facebook to be able to allocate your visit to our website and its pages to your Facebook user account, please log out of your Facebook account while you are on our website.

The use of the Facebook plug-in is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.

LinkedIn plug-in

Our website uses functions of the LinkedIn network. The provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Any time you access one of our sites that contains functions of LinkedIn, a connection to LinkedIn’s servers is established. LinkedIn is notified that you have visited our websites with your IP address. If you click on LinkedIn’s „Recommend“ button and are logged into your LinkedIn account at the time, LinkedIn will be in a position to allocate your visit to our website to your user account. We have to point out that we as the provider of the websites do not have any knowledge of the content of the transferred data and its use by LinkedIn.

The use of the LinkedIn plug-in is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.

For further information on this subject, please consult LinkedIn’s Data Privacy Declaration at: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Analysis tools and advertising

Google Analytics

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider of this service is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics uses so-called cookies. Cookies are text files, which are stored on your computer and that enable an analysis of the use of the website by users. The information generated by cookies on your use of this website is usually transferred to a Google server in the United States, where it is stored.

The storage of Google Analytics cookies and the utilization of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of this website has a legitimate interest in the analysis of user patterns to optimize both, the services offered online and the operator’s advertising activities.

Browser plug-in

You do have the option to prevent the archiving of cookies by making pertinent changes to the settings of your browser software. However, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent. Moreover, you have the option prevent the recording of the data generated by the cookie and affiliated with your use of the website (including your IP address) by Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Objection to the recording of data

You have the option to prevent the recording of your data by Google Analytics by clicking on the following link. This will result in the placement of an opt out cookie, which prevents the recording of your data during future visits to this website: Google Analytics deactivation.

For more information about the handling of user data by Google Analytics, please consult Google’s Data Privacy Declaration at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Archiving period

Data on the user or incident level stored by Google linked to cookies, user IDs or advertising IDs (e.g. DoubleClick cookies, Android advertising ID) will be anonymized or deleted after 14 month. For details please click the following link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google Analytics Remarketing

Our websites use the functions of Google Analytics Remarketing in combination with the functions of Google AdWords and Google DoubleClick, which work on all devices. The provider of these solutions is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

This function makes it possible to connect the advertising target groups generated with Google Analytics Remarketing with the functions of Google AdWords and Google DoubleClick, which work on all devices. This makes it possible to display interest-based customized advertising messages, depending on your prior usage and browsing patterns on a device (e.g. cell phone) in a manner tailored to you as well as on any of your devices (e.g. tablet or PC).

If you have given us pertinent consent, Google will connect your web and app browser progressions with your Google account for this purpose. As a result, it is possible to display the same personalized advertising messages on every device you log into with your Google account.

To support this function, Google Analytics records Google authenticated IDs of users that are temporarily connected with our Google Analytics data to define and compile the target groups for the ads to be displayed on all devices.

You have the option to permanently object to remarketing/targeting across all devices by deactivating personalized advertising in your Google account. To do this, please follow this link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

The consolidation of the recorded data in your Google account shall occur exclusively based on your consent, which you may give to Google and also revoke there (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Data recording processes that are not consolidated in your Google account (for instance because you do not have a Google account or have objected to the consolidation of data), the recording of data is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The legitimate interest arises from the fact that the operator of the website has a legitimate interest in the anonymized analysis of website visitor for advertising purposes.

For further information and the pertinent data protection regulations, please consult the Data Privacy Policies of Google at: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google AdWords and Google Conversion Tracking

This website uses Google AdWords. AdWords is an online promotional program of Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

In conjunction with Google AdWords, we use a tool called Conversion Tracking. If you click on an ad posted by Google, a cookie for Conversion Tracking purposes will be placed. Cookies are small text files the web browser places on the user’s computer. These cookies expire after 30 days and are not used to personally identify users. If the user visits certain pages of this website and the cookie has not yet expired, Google and we will be able to recognise that the user has clicked on an ad and has been linked to this page.

A different cookie is allocated to every Google AdWords customer. These cookies cannot be tracked via websites of AdWords customers. The information obtained with the assistance of the Conversion cookie is used to generate Conversion statistics for AdWords customers who have opted to use Conversion Tracking. The users receive the total number of users that have clicked on their ads and have been linked to a page equipped with a Conversion Tracking tag. However, they do not receive any information that would allow them to personally identify these users. If you do not want to participate in tracking, you have the option to object to this use by easily deactivating the Google Conversion Tracking cookie via your web browser under user settings. If you do this, you will not be included in the Conversion Tracking statistics.

The storage of „Conversion“ cookies and the use of this tracking tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising.

To review more detailed information about Google AdWords and Google Conversion Tracking, please consult the Data Privacy Policies of Google at: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

You can set up your browser in such a manner that you will be notified anytime cookies are placed and you can permit cookies only in certain cases or exclude the acceptance of cookies in certain instances or in general and you can also activate the automatic deletion of cookies upon closing of the browser. If you deactivate cookies, the functions of this website may be limited.

6. Newsletter

Newsletter data

If you would like to subscribe to the newsletter offered on this website, we will need from you an e-mail address as well as information that allow us to verify that you are the owner of the e-mail address provided and consent to the receipt of the newsletter. No further data shall be collected or shall be collected only on a voluntary basis. We shall use such data only for the sending of the requested information and shall not share such data with any third parties.

The processing of the information entered into the newsletter subscription form shall occur exclusively on the basis of your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You may revoke the consent you have given to the archiving of data, the e-mail address and the use of this information for the sending of the newsletter at any time, for instance by clicking on the „Unsubscribe“ link in the newsletter. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data processing transactions that have taken place to date.

The data you archive with us for the purpose of the newsletter subscription shall be archived by us until you unsubscribe from the newsletter. Once you cancel your subscription to the newsletter, the data shall be deleted. This shall not affect data we have been archiving for other purposes.

MailChimp

This website uses the services of MailChimp to send out its newsletters. The provider is the Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Among other things, MailChimp is a service that can be deployed to organise and analyse the sending of newsletters. Whenever you enter data for the purpose of subscribing to a newsletter (e.g. your e-mail address), the information is stored on MailChimp servers in the United States.

MailChimp is in possession of a certification that is in compliance with the „EU-US-Privacy-Shield.“ The „Privacy-Shield“ is a compact between the European Union (EU) and the United States of America (USA) that aims to warrant the compliance with European data protection standards in the United States.

With the assistance of the MailChimp tool, we can analyse the performance of our newsletter campaigns. If you open an e-mail that has been sent through the MailChimp tool, a file that has been integrated into the e-mail (a so-called web-beacon) connects to MailChimp’s servers in the United States. As a result, it can be determined whether a newsletter message has been opened and which links the recipient possibly clicked on. Technical information is also recorded at that time (e.g. the time of access, the IP address, type of browser and operating system). This information cannot be allocated to the respective newsletter recipient. Their sole purpose is the performance of statistical analyses of newsletter campaigns. The results of such analyses can be used to tailor future newsletters to the interests of their recipients more effectively.

If you do not want to permit an analysis by MailChimp, you must unsubscribe from the newsletter. We provide a link for you to do this in every newsletter message. Moreover, you can also unsubscribe from the newsletter right on the website.

The data is processed based on your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR).  You may revoke any consent you have given at any time by unsubscribing from the newsletter. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data processing transactions that have taken place prior to your revocation.

The data you archive with us for the purpose of the newsletter subscription shall be archived by us until you unsubscribe from the newsletter. Once you cancel your subscription to the newsletter, the data shall be deleted from our servers as well as those of MailChimp. This shall not affect data we have been archiving for other purposes.

For more details, please consult the Data Privacy Policies of MailChimp at: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Plug-ins and Tools

YouTube

Our website uses plug-ins of the YouTube platform, which is operated by Google. The website operator is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

If you visit a page on our website into which a YouTube plug-in has been integrated, a connection with YouTube’s servers will be established. As a result, the YouTube server will be notified, which of our pages you have visited.

Furthermore, YouTube will be able to place various cookies on your device. With the assistance of these cookies, YouTube will be able to obtain information about our website visitor. Among other things, this information will be used to generate video statistics with the aim of improving the user friendliness of the site and to prevent attempts to commit fraud. These cookies will stay on your device until you delete them.

If you are logged into your YouTube account while you visit our site, you enable YouTube to directly allocate your browsing patterns to your personal profile. You have the option to prevent this by logging out of your YouTube account.

The use of YouTube is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.

For more information on how YouTube handles user data, please consult the YouTube Data Privacy Policy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps (with consent)

This website uses Google Maps, a mapping/location service, via an API. The provider is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

To warrant data protection on our website, you will find that Google Maps has been deactivated when you visit our website for the first time. A direct connection to Google’s servers will not be established until you have activated Google Maps autonomously at your end (i.e. given your consent pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). This will prevent the transfer of your data to Google during your first visit to our website.

Once you have activated the service, Google Maps will store your IP address. As a rule, it is subsequently transferred to a Google server in the United States, where it is stored. The provider of this website does not have any control over this data transfer once Google Maps has been activated.

For more information about the handling of user data, please consult the Data Privacy Declaration of Google under the following link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Custom Services

Job Applications

We offer website visitors the opportunity to submit job applications to us (e.g. via e-mail, via postal services on by submitting the online job application form). Below, we will brief you on the scope, purpose and use of the personal data collected from you in conjunction with the application process. We assure you that the collection, processing and use of your data will occur in compliance with the applicable data privacy rights and all other statutory provisions and that your data will always be treated as strictly confidential. 

Scope and purpose of the collection of data

If you submit a job application to us, we will process any affiliated personal data (e.g. contact and communications data, application documents, notes taken during job interviews, etc.), if they are required to make a decision concerning the establishment or an employment relationship. The legal grounds for the aforementioned are § 26 New GDPR according to German Law (Negotiation of an Employment Relationship), Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR (General Contract Negotiations) and – provided you have given us your consent – Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. You may revoke any consent given at any time. Within our company, your personal data will only be shared with individuals who are involved in the processing of your job application.

If your job application should result in your recruitment, the data you have submitted will be archived on the grounds of § 26 New GDPR and Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR for the purpose of implementing the employment relationship in our data processing system.

Data Archiving Period

If we should not be able to offer you a position, if you refuse a job offer, retract your application, revoke your consent to the processing of your data or ask us to delete your data, we will store your transferred data, incl. any physically submitted application documents for a maximum of 6 months after the conclusion of the application process (retention period) to enable us to track the details of the application process in the event of disparities (Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR).

YOU HAVE THE OPTION TO OBJECT TO THIS STORAGE/RETENTION OF YOUR DATA IF YOU HAVE LEGITIMATE INTERESTS TO DO SO THAT OUTWEIGH OUR INTERESTS.

Once the retention period has expired, the data will be deleted, unless we are subject to any other statutory retention obligations or if any other legal grounds exist to continue to store the data. If it should be foreseeable that the retention of your data will be necessary after the retention period has expired (e.g. due to imminent or pending litigation), the data shall not be deleted until the data have become irrelevant. This shall be without prejudice to any other statutory retention periods.

Links to Facebook

You can find links to Facebook on our website. These are not knowingly plugins, rather simple links to the respective “like” function. No data is passed on to Facebook though the use of the interfaces/links. Once you are on the respective social media site, your data will be processed there directly. Please also familiarise yourself with our exclusion of liability policy, which can be found in the legal notice.